I Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2023 „Po pierwsze PRIMO”

KONTAKT

W sprawach merytorycznych: Magdalena Łasińska-Kowara, magda@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, technicznych: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl